Köszöntjük
az EEX-PROVILL KFT. honlapján!

Web oldalunk megújul, kérdés vagy ajánlat kérés esetén kérem,
keresse munkatársunkat.

Termékek, szolgáltatások

Teljes körű villamosipari kivitelezés robbanás veszélyes területen is

Go to Robbanásbiztonság-technikai felülvizsgálat, műszaki támogatás

Robbanásbiztonság-technikai felülvizsgálat, műszaki támogatás

Go to Robbanásbiztos légtechnikai rendszerek teljes körű kivitelezése

Robbanásbiztos légtechnikai rendszerek teljes körű kivitelezése

Elektromos fűtőkábelek telepítése, műszaki támogatás

Elektromos kéziszerszámok éves, időszakos felülvizsgálata

(10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet)

Villámvédelmi rendszerek kivitelezése

Kis- és középfeszültségű kábelszerelés

Napelemes rendszerek biztonsági mérései MSZ EN 62446 szerint

Go to Biztonságtechnikai, szabványossági felülvizsgálatok ipari és lakossági partnereknek

Biztonságtechnikai, szabványossági felülvizsgálatok ipari és lakossági partnereknek

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Erősáramú berendezések (EBF-Tűzvédelmi felülvizsgálat) szabványossági felülvizsgálata: „első” és időszakos

Villámvédelmi felülvizsgálat: norma szerinti és „nem” norma szerinti

Ha termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban kérdése van, keresse munkatársainkat!

Rólunk

Minden, amire villamos­ipari területen szüksége lehet.

Igaz, hogy 2017-ben alapítottuk a céget, de már több tíz­éves tapasz­talat áll mögöt­tünk villamos­ipar (KIF; KÖF), illetve lakos­sági felhasz­nálói területén. Mind a kivite­lezés, mind pedig felül­vizsgálatokkal kap­csolato­san kima­gasló szakmai tapasztalattal rendel­kezünk. Gyakran dolgo­zunk robbanás­veszélyes ipari terü­leten. Nem csak kivite­lezést és felül­vizsgálatokkal kap­cso­latos munkákat végzünk, hanem a teljes projekt lebonyolítását is vállaljuk, bele­értve a tervezést, műszaki támo­gatást is. Vállaljuk elektro­mos fűtő­kábelek specifi­kálását, telepí­tését fagy­men­tesítés, kísérő­fűtés, rámpa­fűtés esetén. Nagy gyakorlattal végezzük, áram­ütés elleni védelem-, villámvédelemi-, erős­áramú beren­dezések és tűz­védelmi szabványossági-, robbanás­bizton­ság-tech­nikai felül­vizsgálatokat, dokumen­táljuk és segí­tünk a hibák meg­szün­tetésében. Kis-, és közép­feszült­ségű kábel­diagnosztikai mérésekkel is foglal­kozunk. Kábel­hibahely keresés, szigetelés vizsgálatok. Egyedi villamos­ipari meg­ol­dások ki­alakí­tásában is tudunk segíteni. Nap­elemes rend­szerek vizs­gálatai.

Keressen fel, vagy küldjön ajánlat kérést.

Üdvözlettel EEX-PROVILL Kft.

  • villamosipari rendszerek tervezése

  • villamos rendszerek kivitelezése

  • érintés- tűz- és villámvédelem, időszakos felülvizsgálatok

Kontakt

Kérdés vagy ajánlat kérés esetén kérem, keresse munkatársunkat.

Hegedüs Zoltán

ügyvezetőemail:
zoltan.hegedus@eexprovill.hu
mobil:
+36 70 501 89 75

Új hírek a villamosiparban

Szabályozás, rendeletek, paragrafusok
Termékek, szoftverfrissítések